Tượng Thần Vệ Nữ Venus Và Cupid

Liên hệ

Tượng Thần vệ nữ và thần Cupid hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Statens tại Đan Mạch và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.