Tượng Bán Thân – Đầu Tượng Thạch Cao Juliette Rescamier Phong Cách Phục Hưng Hy Lạp Cổ Đại

2.000.000

Tượng Bán Thân – Đầu Tượng Thạch Cao Juliette Rescamier Phong Cách Phục Hưng Hy Lạp Cổ Đại là mẫu tượng độc, lạ, chất lượng, được đúc và sản xuất trực tiếp tại xưởng Grand Art. Bức tượng được hoàn thiện theo mẫu tượng bán thân của Juliette Récamier – một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch được thực hiện từ năm 1804 đến năm 1808 bởi Joseph Chinard (1756-1813).