Tượng Bán Thân Thạch Cao Napoleon – PH0158

2.000.000

tượng bán thân thạch cao Napoleon là mẫu tượng thích hợp trang trí decor tại các không gian phòng khách, phòng làm việc hoặc làm mẫu tập vẽ, điêu khắc,…