Đầu Tượng Thạch Cao Tượng Bán Thân Victoire Phong Cách Châu Âu PH0152

2.000.000

Đầu Tượng Thạch Cao Tượng Bán Thân Victoire Phong Cách Châu Âu PH0152 là mẫu tượng mang phong cách độc, lạ, thổi hồn chất Pháp, Châu Âu nhưng năm tháng thế kỷ 17. Tượng được gia công, sản xuất, đúc hoàn thiện trực tiếp tại xưởng Grand Art.