Tượng Phục Hưng Ariadne

Liên hệ

Tượng Phục Hưng Ariadne đang ngủ được đặt trong Bảo tàng Vatican ở Thành phố Vatican, hiện Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.