Tượng Venus Hôn Cupid

Liên hệ

Tượng Venus Kissing Cupid hiện đang được trưng bày tại The Collection, Lincoln, Vương quốc Anh và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.