Tượng Thần Uranus – Bộ Sự Tập Tượng Thần Thoại Hy Lạp

Liên hệ

Tượng Chân dung Vị Thần Biển hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Vatican và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.