Tượng Thần Hy Lạp Esquiline Venus

Liên hệ

Tượng Esquiline Venus hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Statens cho Kunst và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.