Tượng Nữ Thần Hy Lạp Lemnian Athena

Liên hệ

Tượng nữ thần Hy Lạp Lemnian Athena là tượng được hoàn thiện theo mẫu gốc đặt tại bảo tàng Statens tại Đan Mạch. Mẫu gốc được đúc hoàn thiện bởi nhà điêu khắc Parthenon Pheidias trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại.