Tượng Nữ Thần Hy Lạp Artemis và Iphigeneia

Liên hệ

Tượng Artemis và Iphigeneia hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Đan Mạch và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.