Tượng Niobe Và Con Gái Út

Liên hệ

Tượng Niobe Và Con Gái Út hiện đang được trưng bày tại bảo tàng quốc gia, Stockholm, Thụy Điển và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.