Tượng Juno và Hercules – Tượng Thần Thoại Hy Lạp

Liên hệ

Tượng Juno Và Hercules hiện đang được trưng bày tại bảo tàng quốc gia, Stockholm, Thụy Điển và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.