Tượng Chiaramonti Niobid Phong Cách Phục Hưng, Hy Lạp Cổ Đại

Liên hệ

Tượng Phục Hưng Chiaramonti Niobid được tìm thấy vào khoảng giữa những năm 1500 tại Hadrian’s Villa gần Tivoli, hiện Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.