Tượng Chân Dung Vị Thần Của Thuốc Asklepios

Liên hệ

Tượng Chân Dung Asklepios hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia ở Roma và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.