Tượng Bán Thân – Đầu Tượng Thạch Cao Thần Venus Phục Hưng, Hy Lạp Cao 60cm

Liên hệ

Mẫu đầu tượng thạch cao thần Vệ Nữ Venus được hoàn thiện theo một mẫu tượng gốc cổ tại Châu Âu, mô tả hình ảnh vị thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp, La Mã cổ đại