Tượng Alexander Đại đế trong vai Helios

Liên hệ

Tượng Alexander Đại đế trong vai Helios hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Đan Mạch và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.