Tượng A Seated Girl

Liên hệ

Tượng A Seated Girl hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Capitoline, Rome và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.