Đầu Tượng Thạch Cao Marseille – Tượng Bán Thân Phong Cách Phục Hưng, Châu Âu

1.500.000