Đầu Tượng Nữ Thần Hy Lạp Athena Parthenos

Liên hệ

Đầu tượng Athena Parthenos hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Pergamon ở Berlin và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.