Tượng Thần Vệ Nữ Venus Italica Bằng Composite Cao 70cm

Liên hệ

Tượng Venus Italica là một tác phẩm nổi tiếng của Antonio Canova, hiện Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.