Tượng Thần Thoại Hy Lạp Ganymede

Liên hệ

Tượng Ganymede hiện đang được đặt tại bảo tàng Thorvaldsens tại Đan Mạch và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc