Tượng Thần Hy Lạp Hermes (Belvedere Antinous)

Liên hệ

Tượng Hermes được chế tác trên các loại chất liệu chuẩn, nhiều kích thước đa dạng, thích hợp trang trí trong nhiều không gian.