Tượng Rebellious Slave

Liên hệ

Tượng The Rebellious Slave hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Louvre, Paris và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.