Tượng Psyche of Capua

Liên hệ

Tượng Chân dung Psyche hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Naples, Ý và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.