Tượng Phật Thích Ca Ngồi Đài Sen Bằng Composite Dát Vàng

Liên hệ

Tượng Phật Thích Ca ngồi đài sen bằng composite dát vàng là mẫu tượng có hình khối thần thái chuẩn đẹp phù hợp với nhiều không gian thờ.