Tượng Đạt Ma Sư Tổ Bằng Composite Hồng Nhạt Viền Vàng

Liên hệ

Tượng Đạt Ma Sư Tổ bằng composite hồng nhạt được chế tác với hình khối thần thái đẹp, tượng được tô màu theo yêu cầu và có thể thay thế.