Tượng Nữ Tu Sĩ Cầm Bình

Liên hệ

Tượng nữ tu sĩ cầm bình được tìm thấy trong biệt thự của Hadrian ở Tivoli và được tu bổ, hoàn thiện tạo ra tác phẩm hoàn chỉnh.