Tượng Nữ Chiến Binh Amazon ( Wounded Amazon)

Liên hệ

Tượng Phục Hưng Wounded Amazon gốc được đặt trong Bảo tàng Pio-Clementino được phát hiện vào năm 1770 và được biết đến với tên gọi Mattei Amazon, hiện Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.