Tượng Lực Sĩ Ném Đĩa Discobolus

Liên hệ

Tượng Lực Sĩ Ném Đĩa Discobolus hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Statens tại Đan Mạch và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.