Tượng Farnese Diadumenos – Tượng Phục Hưng, Hy Lạp, La Mã Cổ Đại

Liên hệ

Tượng Farnese Diadumenos hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Anh và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.