Tượng Eros (Cupid) Và Psyche

Liên hệ

Tượng Eros và Psyche là một trong những mẫu tượng đẹp, sắc nét, được chế tác trên chất liệu chuẩn. Nhận chế tác với kích cỡ theo yêu cầu.