Tượng Chân Dung Pharaoh Amasis

Liên hệ

Tượng Chân dung Pharaoh Amasis hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ học của Florence và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.