Tượng Chân Dung Lucius Aurelius Verus

Liên hệ

Tượng Chân dung Lucius Auelius Verus hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Anh Quốc – Luân Đôn. Grand Art nhận chế tác tượng trên các loại chất liệu chuẩn, làm kích cỡ theo yêu cầu.