Tượng Chân Dung Chỉ Huy Perikles

Liên hệ

Tượng chân dung Perikles là mẫu tượng đẹp được lấy trực tiếp từ mẫu gốc tại bảo tàng Anh Quốc – Luân Đôn. Grand Art nhận chế tác tượng với các chất liệu và kích thước theo yêu cầu.