Tượng Chân Dung Barbarian

Liên hệ

Tượng Chân dung Barbarian hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Đan Mạch và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.