Tượng Bacchus (Dionysus)

Liên hệ

Tượng Bacchus hay Dionysus hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Thorvaldsens và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.