Tượng Angel Của Nhà Điêu Khắc Thorvaldsen

Liên hệ

Tượng Angel là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Thorvaldsen, hiện tại Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.