The Colossal Head Of Jupiter – Tượng Thần Thoại La Mã, Hy Lạp

Liên hệ

Tượng Jove of Otricoli hiện đang được trưng bày trong Sala Rotonda của Bảo tàng Pio-Clementine Vatican và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc