Tượng Phục Hưng André Chenier’s Muse

Liên hệ

Tượng André Chenier’s Muse là tác phẩm nổi tiếng gắn liền với các sự kiện và cuộc đời của ông, bức tượng miêu tả người phụ nữ đang nâng niu mái tóc của nhà thơ.