Tượng Phật Thích Ca Ngồi Đài Sen Bằng Composite Áo Hoa Văn

Liên hệ

Tượng Phật Thích Ca ngồi đài sen bằng composite áo hoa văn là mẫu tượng có hình khối thần thái chuẩn đẹp phù hợp với nhiều không gian thờ.