Tượng La Mã Ludovisi Gaul

Liên hệ

Tượng Ludovisi Gaul hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng ở Roma và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.